İnsanlar tarihler boyunca zamanı ölçmek için bazı çağlarda Güneşten bazı çağlarda ise Ay’dan yararlanmışlardır. Peki, Tarih boyunca Türklerde ve Dünyada Kullanılan Takvimler hangileri? Takvimler

Hesaplamalar da Güneş’i kullananlar Dünya’nın Güneş etrafında dönüşünü temel alarak güneş takvimini kullanmışlardır. Tarihte ilk Güneş takvimini Mısırlılar kullanmıştır.
Hesaplamalar da Ay’ı kullananlar Ay’ın Dünya etrafında 12 kez dönmesini temel alarak Ay takvimini kullanmışlardır. Tarihte ilk Ay takvimini Sümerliler kullanmıştır.
Çağlar boyunca tüm toplumlar kendileri için takvim oluştururken toplumları için önemli saydıkları bir günü veya olayı başlangıç olarak kullanmışlardır. Bahsedilen başlangıç günlerini örneklendirmek istersek eğer; Romalılar Roma’nın kuruluşunu esa alırken, Müslümanlar Hz. Muhammed’in Mekke’den Medine’ye Hicretini başlangıç olarak, Hristiyanlar ise Hz. İsa’nın doğumunu takvimlerinin başlangıcı olarak kabul etmişlerdir.

Türkler tarafından Geçmişten Günümüze Kullanılan Takvimler

Türkler tarih boyunca 5 farklı takvim kullanmışlardır. Bu takvimler 12 hayvanlı Türk Takvimi, Celali takvim, hicri takvim, rumi takvim ve miladi takvim’dir.

12 Hayvanlı Türk Takvimi

12 hayvanlı Türk Takvimi Türklerin kullandığı en eski takvimdir. Bu takvimde Güneş Yılı temel alınmıştır. 12 hayvanlı Türk Takviminde her sene bir hayvan ismiyle adlandırılır.

• Sıçan Yılı
• Sığır Yılı
• Pars Yılı
• Yavşan Yılı
• Balık Yılı
• Yılan Yılı
• At Yılı
• Koyun Yılı
• Maymun Yılı
• Tavuk Yılı
• İt Yılı
• Domuz Yılı

Celali Takvim

Büyük Selçuklular zamanında Melihşahın hazırlattığı ve Güneş Yılının esas alındığı bu takvimin oluşturucusu Rubaileri tanıdığımız Ömer Hayyam’dır. 15 Mart 1079 yılına denk gelen nevruz yılbaşı yeni yılın başlangıcı olarak kabul edilmiştir.

Hicri Takvim

İslam Peygamberi Hz. Muhammed’in 622 yılında Mekke’den Medine’ye hicreti ile başlayan Hicri takvimde Ay Yılı esas alınır.

Rumi Takvim

Hicri ve Şemsi Takvim Sistemi üzerine kurulmuş karma bir takvim sistemidir.

Miladi Takvim

Miladi takvim Papa XIII. Gregory tarafından yaptırılan bu takvim Hz. İsa’nın doğumunu miladı başlangıç kabul ederken, Dünya’nın Güneş etrafındaki dönüş süresi olan 365 gün 6 saatlik zamanı da “1 yıl” olarak kabul eder.

Hicri ve Miladi Takvimin birbirine dönüştürülmesi

hicri takvim nasıl hesaplanır?” sorusuna cevap bulmak için aşağıdaki yöntemlerle mümkün olabilecektir..

1. HİCRİ YILIN MİLADİ YILA ÇEVRİLMESİ

Hicri yılı 33′e bölünür
1420 : 33 = 43.03 (43)
Çıkan sayıyı hicri yıldan çıkarılır
1420 – 43 = 1377
Çıkan sayıyı 622 ile toplanarak tarih bulunur.
1377 + 622 = 1999

2.MİLADİ YILIN HİCRİ YILA ÇEVRİLMESİ

Miladi yıldan 621 rakamı çıkarılır
1999 – 621 = 1378
Çıkan sayıyı 33′e bölünür 1378 : 33 = 41.75 (42)
Bölümü çıkan sayı ile toplayarak tarih bulunur
1378 + 42 = 1420