Son günlerde sıkça duyduğumuz konkordato, borçlunun borçlarını mali gücüne göre yapılandırması ve iflastan kurtulmak için iflas anlaşması yapması anlamına gelmektedir. Konkordato

Belki de son zamanlarda iş dünyasında en çok karşımıza çıkan sorulardan biri olmaya başlayan konkordato özellikle yerli firmaların son zamanlarda sık sık konkordatoya başvurması çokça duyulmaya başladı. Peki konkordato nedir?
Konkordato, kelime anlamı olarak iflas anlaşması demektir. Konkordato borçların yeniden yapılandırılması ile birlikte iflasa sürükleyen borçların düzenlenmesi ve iflastan kurtulmaktır. Herhangi bir sebepten dolayı firmanın ciddi ölçüde mali gücünü kaybetmesi ile iyi niyetli ve dürüst borçlularını korumak adına konkordatoya başvurmasıdır. Konkordato ticaret mahkemesi ile geçerlilik kazanan bir süreçtir. Alacaklılar borçluya belirli bir imtiyaz da tanımaktadırlar. Bu imtiyaz borçlunun borçlarından alacaklılar belirli bir yüzdelik rakam belirleyerek feragat ederler. Böylece borçlu borcunun yüzdelik rakamdan sonra oluşan borç miktarını ödeyerek borcundan tamamen kurtulabilir.

Konkordato Başvurusu Nasıl Yapılır?

Mali durumu bozulan firmaların, şirketlerin borçlarını yapılandırabilmek adına başvurdukları statüye Konkordato denir. Böylece firmalar ve şirketler konkordato sayesinde iflas etmekten kurtulurlar. Peki konkordato başvurusunda nasıl bulunulabilir? Bu sorunun cevabı borçlunun İcra Tetkik Mercii Hakimliği’dir. İcra Tetkik Mercii Hakimliği konkordato başvurularını kabul eden merciidir. Borçlu konkordato başvurusunda bulunurken borcunu nasıl ödeyebileceğini gösteren ve mali durumunu gösteren bir belge ile dilekçe hazırlayarak İcra Tetkik Mercii Hakimliği’ne başvurmaktadır. Başvuru makamı olan İcra Tetkik Mercii Hakimliği ise borçlunun konkordatoya uygun olup olmadığını araştırmaya başlar. Borçlunun tüm mali gücü araştırılır ve borçların en az %50’sini karşılayabilecek düzeyde mali gücü olup olmadığına bakılır. Bunun içinde İcra Tetkik Mercii Hakimliği bilirkişi ile borçlunun mali gücü hakkında araştırma yapması için başvuruda bulunur. Eğer konkordato için gerekli şartlar uygun değilse borçlunun başvurusu reddedilir ve borçlu iflas eder. Ancak şartlar kabul edilirse borçluya borçlarının ödemesi konusunda belli bir zaman tanınmaktadır.

Konkordato Süresi

Konkordato nedir? Borçlunun borçlarını mali gücüne göre yapılandırması ve iflastan kurtulmasıdır. Ancak iflas etmekten kurtulmak için yapılan konkordato başvurularının belirli şartlar taşıması gerekmektedir. İcra Tetkik Mercii Hakimliği şartları kabul ederse borçluya belli bir zaman tanımaktadır. Bu zaman borçlu için iki aylık bir süre zarfıdır. Bu süre zarfı içerisinde İcra Tetkik Mercii Hakimliği borçluya konkordato komiseri atamaktadır. Bu komiser mehil verildiğini ilan etmektedir. Konkordato süresi kararın verildiği günden itibaren ikinci ayın sonunda bitmektedir. Konkordato komiseri iki aylık süre içerisinde raporlarını ve konkordato dosyalarını mahkemeye iletmek zorundadır. Konkordatonun raporları sonucu ticaret mahkemesi konkordatonun tasdik edilip edilmeyeceğine karar verir.

Konkordato Sürecinin Sonuçları Nelerdir?

Konkordato, Alacaklının borçludan borçları için belli oranda feragat etmesi ve borçluyu iflastan kurtarmasıdır. Ancak borçlu için iki aylık bir süreç vardır. Bu iki aylık süreç içerisinde borçlu mali gücüne göre borçlarının en az %50’sini karşılayabilecek düzeyde bir mal varlığına sahip olması gerekmektedir. Borçlu kendi mal varlığı üzerinde tasarruf yetkisine sahiptir ancak bu durum konkordato komiserinin yetki alanındadır. Aynı zamanda konkordato süresince borçluya icra takibi uygulanamaz.