Hazine Müsteşarlığı tarafından Mart 2018 itibariyle Türkiye’nin net ve brüt dış borç stoku ve kamu net borç stoku verilerini açıkladı. Türkiye'nin dış borcu ne kadar oldu?

Hazine Müsteşarlığının açıkladığı veriye göre Türkiye’nin toplam bürüt dış borç stokunun 466,7 milyar dolar olduğu ve Türkiye’nin net dış borç stoku da aynı açıklamaya göre 303,2 milyar dolar olduğu yer alıyor. Hazine garantili dış borç stoku da 14,2 milyar dolar.

İşte 2018 mart ayı itibariyle Türkiye’nin dış borcu:

  • Türkiye’nin toplam bürüt dış borç stoku 466,7 milyar dolar.
  • Borç stokunun milli gelire oranı % 52,9 olarak hesaplandı.
  • Türkiye’nin net dış borç stoku 303,2 milyar dolar
  • Net dış borç stoku milli gelire oranı %34,3.
  • Kamu net borç stoku ise bu dönemde 271,6
  • Kamu net borç stokunun milli gelire oranı % 8,4
  • AB tanımlı genel yönetim borç stoku 922,3 milyar lira
  • AB tanımlı genel yönetim borç stokunun milli gelire oranı %28,4 oldu.

Hazine müsteşarlığı verilerine göre Türkiye’nin yıllara göre borç stoku:

Yıllar Kamu($) TCMB($) Özel($) Toplam($) GSYH oranı(%)
1990 33,268 8,342 10,77 52,381 26
1995 42,003 12,171 21,774 75,948 33
2000 50,081 14,09 54,431 118,602 43
2005 70,411 15,425 84,939 170,775 34
2010 89,109 11,565 191,014 291,688 37
2015 113,145 1,327 281,94 396,412 46
2016 119,847 821 284,467 405,135 47
2017 129,438 704 307,855 437,996 51