Türkiye’de hangi yaş aralığında kaç kişi yaşıyor. İşte, Türkiye nüfusunun yaş gruplarına göre dağılımı. Türkiye Nüfusunun Yaş Gruplarına Göre Dağılımı

Türkiye İstatistik Kurumu Türkiye’nin nüfusunun 83.614.362 olduğunu açıkladı. Yıllık nüfus artış hızı 2019’da binde 13,9 iken 2020’de binde 5,5’e gerilemiş oldu. Türkiye’de 4 milyona yakın kayıtlı mültecinin yaşadığını da hatırlatmakta fayda var. Hükümetin, nüfus artış oranlarını artırma ve ülkedeki yaşlanmayı azaltma çabası olduğu biliniyor. Ancak 2020 yılında nüfusun sadece 459.365 kişi arttığı görüldü.

Türkiye İstatistik Kurumu’na göre İstanbul, nüfus yoğunluğu bakımından ülke nüfusunun yaklaşık% 18,6’sı ile ilk sırada yer alırken onu%5,95 ile başkent Ankara, Üçüncü sırada ise yaklaşık% 5,3 ile İzmir izliyor. Bursa% 3,6 ile dördüncü sırada yer alırken, Antalya% 2,9 ile beşinci sırada yer almaktadır. Türkiye’de 65 yaş üzeri yaklaşık 8 milyon kişi yaşamaktadır. 20 yaş altı nüfusa baktığımız da 25 milyon kişinin yaşadığı görülmektedir.

Türkiye yaş gruplarına göre dağılıma baktığımızda 90 yaş ve üzeri nüfusun 199 bin olduğunu görüyoruz. 85-89 yaş arası 466 bin 80-84 yaş arası 861 bin, 75-79 yaş arası 1.3 milyon olduğu görülmektedir.

Türkiye Nüfusunun Yaş Gruplarına Göre Dağılımı:

Yaş Grubu Nüfus Toplam Nüfusa
Oranı (%)
0-4 6.121.707 8,0
5-9 6.526.593 7,8
10-14 6.419.937 7,7
15-19 6.230.114 7,7
20-24 6.663.636 7,6
25-29 6.370.954 7,6
30-34 6.318.894 7,4
35-39 6.473.583 7,4
40-44 6.235.110 7,3
45-49 5.563.666 6,6
50-54 4.584.632 5,5
55-59 4.577.587 5,5
60-64 3.574.394 4,3
65-69 2.938.715 3,5
70-74 2.131.705 2,6
75-79 1.355.346 1,7
80-84 861.199 1,0
85-89 466.748 0,6
90+ 199.842 0,2
Toplam 83.614.362 100

Kaynak: TÜİK