Dünyanın farklı ülkelerinde, okullarda da, ülkelerine, bayraklarına, vatanlarına ve ülkülerine bağlılıklarını ifade ettikleri and(yemin) uygulamaları bulunmaktadır. Andımız Nedir?  Dünyada Andımız Okunan Ülkeler Hangileri?

Ülkelerin tarihsel hafızaları vardır. Ülkeler var olmaya başladığı ilk günden bugüne kadar yaşadıkları zaferler, trajediler, destanlar ve idealleri üzerinde ayakta durmaktadır.

Ülkeler geçmişte yaşadıkları zaferleri veya hezimetleri sayesinde kimlik oluşturabilmektedir. Malazgirt Zaferi, İstanbul’un Fethi, Çanakkale Zaferi, Kurtuluş Savaşı Zaferimiz, Kıbrıs Barış Harekatı ve daha nicesi ülkemizin kimliğinin, hafızasının birer parçasıdır. Japonya’nın yaşadığı atom bombası felaketi Japonya’nın kimliğinin oluşmasının dönüm noktalarından olduğu gibi, Naziler tarafından Yahudilere uygulan katliamlar da Yahudilerin toplumsal hafızasının oluşumunun önemli noktalarındandır.

Japonya Hükümeti, öğrencilerinin bu toplumsal felaketlerinden haberdar ve farkında olmaları için onları atom bombasına maruz kaldığı bölgelere götürmekte, yaşananları yerinde görmelerini sağlamaya çalışmaktadır. Hatta sanal gerçeklik gözlükleri ile görsel olarak da olayın içinde olmalarını sağlamaya çalışmaktadır. Keza benzer yöntemler İsrail Hükümetince de uygulanmaktadır.

Ülkelerin kendilerine ait ülküleri, misyonları, politikaları, toplumsal ve tarihsel olarak sahip oldukları kültürleri vardır. Tek millet, tek hedef, tek bayrak olarak devam edebilmek için az önce aktarılan tüm toplumsal verilerin yeni kuşaklara aktarılması gerekmektedir.

Andımız Nedir?

Türküm, doğruyum, çalışkanım.
İlkem; küçüklerimi korumak,
büyüklerimi saymak,
yurdumu, milletimi özümden çok sevmektir.
Ülküm; yükselmek, ileri gitmektir.
Ey büyük Atatürk!
Açtığın yolda, gösterdiğin hedefe, hiç durmadan yürüyeceğime and içerim.
Varlığım, Türk varlığına armağan olsun.
Ne mutlu Türküm diyene!

Şeklindeki halini 1997 yılındaki son değişiklikle alan ve 2013 yılında kaldırılana kadar okullarımızda öğrencilerimiz tarafından okunan Andımız, Danıştay’ın vermiş olduğu karar neticesinde tekrar gündeme gelmiştir.
Okullarda okutulması doğrudur veya yanlıştır tartışmasına dahil olmadan acaba dünyanın hangi ülkelerinde benzer metinler veya uygulamalar vardır bunu inceleyelim.

Dünyanın farklı ülkelerindeki okullarda da, ülkelerine, bayraklarına, vatanlarına ve ülkülerine bağlılıklarını ifade ettikleri and(yemin) uygulamaları bulunmaktadır. Avrupanın herhangi bir ülkesinde böyle bir metin bulunmadığı bilinmekte olup, Amerika Birleşik Devletleri, Meksika, Filipinler, Hindistan, Singapur ve Vietnam’da andımıza benzer uygulama ve andlar bulunmaktadır.

AND bulunan ülkelerin AND metinleri:

Amerika Birleşik Devletleri
ABD’deki okulların büyük bir kısımında her sabah derse başlamadan önce sınıfta “bağlılık yemini” edilmektedir. “Amerika Birleşik Devletleri’nin bayrağına ve onun temsil ettiği cumhuriyete bağlılık yemini ediyorum: Tanrının gözetiminde tek ve bölünmez bir millet, herkese özgürlük ve adalet.”

Meksika
Meksika’da, anaokulundan ortaokula kadar tüm okullarda ve bazı liselerde haftada bir defa olmak üzere yapılan törende okunmaktadır.”Meksika’nın bayrağı, kahramanlarımızın mirası, atalarımızın ve kardeşlerimizin birliğinin simgesi. Hayatlarımızı adadığımız anavatanımızı insancıl ve cömert bir bağımsız ülke yapan özgürlük ve adalet değerlerine sadık kalmak için ant içiyoruz.”

Filipinler
Filipinler’de her sabah ülke bayrağına “bağlılık yemini” edilmektedir.
“Ben bir Filipinliyim. Filipinlerin bayrağına ve onun temsil ettiği ülkeye bağlılık andı içiyorum. Gurur, adalet ve özgürlüğün olduğu bir ulus için. Tanrı için. İnsanlar için. Doğa ve ülke için.”

Hindistan
Hindistan da her sabah and okunmaktadır.
“Hindistan benim ülkemdir. Tüm Hintliler benim kardeşlerimdir. Ülkemi severim ve onun zengin mirasından gurur duyarım. Her zaman buna değer olmaya çalışacağım. Ebeveynlerime, öğretmenlerime ve tüm yaşlılara saygı duyup herkese hürmet edeceğim. Ülkeme ve insanlarıma bağlılık yemini ediyorum. Onların mutluluğu ve refahı benim mutluluğumdur.”

Singapur
Singapur’da ilkokul ve ortaokul düzeyindeki tüm okullarda, ulusal andı okunmaktadır.
“Biz, Singapur vatandaşları, ırkımız, dilimiz ya da dinimiz ne olursa olsun, bir olmuş insanlar olarak adalete ve eşitliğe dayanan demokratik bir toplum yaratmak için ve aynı zamanda ulusumuzun mutluluğu, refahı ve ilerlemesi için ant içeriz.”