Montessori nedir, Montessori eğitimi nedir, Montessori sınıfı nedir, Montessori materyal nedir? kısaca Montessori hakkında her şey bu yazıda. Takvimler

Üzerinde yaşadığımız ve bize ev sahipliği yapan gezegenimiz “dünya” adeta gezegenlerin oluşmaya başladığı big bang’dan bu yana hala gelişmeye devam ediyor gibi. Neredeyse her yeni gün yeni bir keşif, yeni bir gelişmeyle ilerlemeye devam ediyoruz.
Son dönemde yazılı veya görsel medyada çok sık görmeye başladığımız, sokakta caddede anaokulu tabelalarında kendine yer bulmaya başlayan Montessori nedir.

Montessori, İtalyan Pedagog Maria Montessori tarafından oluşturulan ve gün geçtikçe geliştirilen bir eğitim sistemidir.

Montessori Eğitimi, çocukların ihtiyaçlarını anlama ve bu ihtiyaçlara uygun ortam oluşturmayı esas almaktadır. Montessori, çocuğun yeteneklerini ve ilgi alanlarını ön plana alarak, her çocuğun farklı öğrenme hızına sahip olduğunu kabul eder ve bu duruma uygun esnek bir eğitim süreci oluşturmayı hedefler.
Eğitim süreci sonucunda hedeflen durum; çocuğun kendi kendisine yetebilmesi ve sahip oldukları potansiyel kişiliklerin ortaya çıkarılmasının sağlanmasıdır.

Çocuğun sahip olduğu potansiyele ulaşması için uygun ortam ve özgürlüğe ihtiyacı vardır. İhtiyaç duyulan bu özgürlük; düzen ve öz disiplin perspektifinde gerçekleşebilir.

Yapılan araştırmalar sonucunda çocukların 6 yaşına kadar beklenen düzeyde sosyal becerileri geliştiremedikleri takdirde hayatları boyunca risk altında olma olasılığının olduğu görülmüştür.

Ülkemizde yapılan bir araştırma sonucunda, Montessori Eğitim Modeliyle eğitim alan anaokulu öğrencilerinin normal eğitim müfredatına göre eğitim alan anaokulu öğrencilerinden Sosyal İşbirliği, Sosyal Etkileşim ve Sosyal Bağımsızlık gibi başlıklarda fark edilir düzeyde farklılık olduğu tespiti yapılmıştır. Montessori Yöntemi; çocukta araştırma, yeni denemeler, hata yapma veya hatalarını kendi kendilerine düzeltmeleri gibi önemli konularda imkan sunmaktadır.

Montessori Eğitim daha detaylı biçimde anlatılacak olunursa;

  • Montessori’de, çocuk özgür seçim yapma ve yaptığı seçimlerin sorumluluğunu alam yeterliğine sahip olan bir bireydir.
  • Montessori’de, çocuğun gelişim düzeyine uygun materyaller bulunan özgür bir ortam oluşturulur.
  • Montessori’de, karar verme, zaman belirleme, materyali kullanım sorumluluğu tamamen çocuğa aittir.
  • Montessori’de, Ebeveyn veya Öğretmen pasif rehber görevi görmekte, çocuğu izleyerek gelişimi düzeyini anlamak, çocuğa uygun materyallerin bulunduğu ortamı sunma pozisyonundadır.
  • Montessori yöntemi; çocuğun soru sorma ve cevap verebilme yetisine sahip birey olmasını hedefler.
  • Montessori’de, ödül - ceza uygulanması yer almamaktadır.
    Montessori Eğitimi; çocuklarımızın potansiyellerini boşa harcamamak, öz güvenlerini kırmamak, üretkenliklerine ve yaratıcılıklarına ket vurmamak ve barışçıl, mutlu, başarılı, öz güvenli çocuklar yetiştirmek için çok önemlidir.
  • Türkiye’de Montessori Felsefesi hakkında bilgi alabileceğiniz http://www.montessorifelsefesi.com adında bir web sitesi de bulunmaktadır.