Üniversitelerin, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri bölümü mezunlarının çalışma alanları, okutulan dersler, maaşları nedir, hangi unvanla mezun olur?

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri bölümü üniversitelerin, Siyasal Bilimler Fakültesi yada İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bünyesinde yer almaktadır. Eğitim süresi 4 yıldır. Çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkilerine ilişkin temel kavramların öğretilmesi, çalışma yaşamına ilişkin sosyal ve ekonomik konularda eğitim ve araştırma faaliyetleri göstermektedir.

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümünde okuyan öğrencilerine, ilk 2 yıl İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nin neredeyse tüm bölümlerinde de okutulan ortak dersler yer almaktadır. Sonraki 2 yılda ise ekonomik ve sosyal yaşamın farklı yönlerini araştıran bölüm dersleri okutulmaktadır.

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Mezunları Çalışma Alanları

Çalışma ekonomisi bölümünü bitirenler 4 yıllık eğitimlerinin sonunda Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Uzmanı unvanı alırlar. Mezun öğrenciler aşağıda belirtilen alanlarda çalışma imkanı bulabilmektedir.

 • Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde, uzman, ateşe, müfettiş olarak görev yapabilmekte
 • İşçi ve işveren sendikalarının her kademesinde uzman olarak çalışabilirler.
 • kamu ve özel sektör işletmelerinin sosyal güvenlik kuruluşlarında istihdam imkanı vardır.
 • Özel ve Kamu sektöründe İnsan kaynakları ve endüstri ilişkileri birimlerinde çalışabilirler
 • Türkiye İş Kurumunda istihdam danışmanlığı hizmeti veren tüm kuruluşlarda görev alabilmektedirler.

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümünde Okutulan Dersler

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkiler bölümünde okuyan öğrenciler her üniversitenin dersleri ve içeriği farklı olmakla birlikte aşağıdaki dersleri genel olarak görmektedirler.

 • SOSYAL POLİTİKA
 • ÇALIŞMA EKONOMİSİNE GİRİŞ
 • İKTİSADA GİRİŞ
 • KAMU MALİYESİ
 • HUKUKA GİRİŞ
 • TÜRK DİLİ
 • ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ
 • ÇALIŞMA EKONOMİSİ
 • ÇALIŞMA EKONOMİSİ
 • ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ
 • YABANCI DİL I
 • GENEL MUHASEBE
 • İSTATİSTİK
 • SOSYOLOJİ
 • MATEMATİK
 • MAKRO İKTİSAT
 • AB SOSYAL POLİTİKA
 • KAMU SEKTÖRÜNDE ÇALIŞMA İLİŞKİLERİ
 • SİVİL TOPLUM VE SOSYAL POLİTİKA
 • ÇALIŞMA İLİŞKİLERİ TARİHİ
 • BİREYSEL İŞ HUKUKU
 • ÇALIŞMA PSİKOLOJİSİ
 • SOSYAL GÜVENLİK
 • KALITE YÖNETİM SİSTEMİ
 • YÖNETİM VE ORGANİZAZYON
 • İŞ PİYASALARI ANALİZİ
 • ENDÜSTRİYEL DEMOKRASİ
 • SOSYAL HİZMETLER VE BAKIM
 • ÇALIŞMA İLİŞKİLERİ VE SANAT
 • MESLEKİ UYGULAMALAR
 • ANAYASA HUKUKU
 • PSİKOLOJİ
 • TOPLU İŞ HUKUKU
 • TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ
 • ULUSLAR ARASI İKTİSAT
 • BİTİRME ÇALIŞMASI(L)
 • KÜRESELLEŞME VE İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ
 • SOSYAL PROJE YÖNETİMİ
 • ENGELLİLER POLİTİKASI
 • TOPLU PAZARLIK EKONOMİSİ
 • TÜRKİYE’DE İSTİHDAM POLİTİKALARI
 • UYGULAMALI İŞ HUKUKU
 • TÜRKİYE EKONOMİSİ
 • İŞ AHLAKI VE SOSYAL SORUMLULUK
 • MESLEK HASTALIKLARI