Almanya, Fransa, Yunanistan ve diğer Avrupa Birliği içindeki ülkelerin hane halkı ve hane halkı olmayan tüketiciler için elektrik fiyatları yer almaktadır. Avrupa Ülkeleri Elektrik Fiyatları

Çağımızda günden güne enerji kaynaklarının fiyatı ve güvenilirliği tüm ülkeler için çok stratejik bir öneme sahip olmaya başlamıştır. Özellikle elektrik enerjisinin üretim ve tedariki ülkelerin temel meselelerinden biri halindedir. Üretilen veya tedarik edilen bu elektrik enerjisinin, elde edilmesinin önemi kadar sahip olunan bu elektrik enerjisinin fiyatlandırılması da çok önemlidir. Uluslararası platformda rekabet içerisinde olabilmek ya da rekabet içerisinde kalabilmek için elektrik fiyatı çok büyük önem arz etmektedir. Çünkü endüstri ve hizmet sektörlerinde kullanılan ve harcanan enerji giderinin çok büyük bir kısmı elektrik enerjisinin kullanım maliyetidir.

Elektrik enerjisinin temini ve üretimi için çok farklı yöntemler kullanılmaktadır. Ülkeler kimi zaman elektrik enerjisinin başka ülkelerden satın alma yöntemini seçerken, kimi zaman da kendi elektrik enerjisini kendisi üretmesi (termik, nükleer, hidroelektrik, rüzgar, güneş vb. bir çok yöntem ile) yolunu tercih etmektedir.

Avrupa Birliği ülkelerinde enerji fiyatları, ülkelerin jeopolitik konum ve durumu, ithalat ve maden potansiyeli, şebeke ve üretim giderleri, koruma ve taşıma maliyetleri ve vergiler gibi birçok parametrenin değişimine göre belirlenmektedir.

Yazımızın devamında Avrupa Birliği içindeki ülkelerin hane halkı ve hane halkı olmayan tüketiciler için elektrik fiyatları yer almaktadır. Avrupa Birliği Üyesi ülkelerin yanı sıra birliğin üyeleri arasında yer almayan İzlanda, Lihtenştayn, Norveç, Arnavutluk, eski Yugoslavya Makedonya Cumhuriyeti, Karadağ, Sırbistan, Türkiye, Bosna Hersek, Kosova, Moldova, Ukrayna ve Gürcistan’ın elektrik enerjisi fiyatları da yer verilmiştir.

Kıyaslamalar ve tablo da yer alan veriler de Elektrik enerjisi fiyatları birimi, kilovatsaat başına EURO olarak ele alınmıştır (kWh başına EUR).

Hane halkı olan tüketiciler ve Hane halkı olmayan tüketiciler: Yazının bazı noktalarında tüketicilere dair yapılan değerlendirmeler, senelik elektrik enerjisi tüketimi “2500 ila 5000 kWh arasında” - “500 ila 2.000 MWh arasında” olan tüketimi ifade etmektedir.

Aşağıda sunduğumuz tablo incelendiğinde, 2018 yılında Avrupa Birliği ülkelerinde en yüksek ev elektriği fiyatları (kWh başına 0,31 EUR) ile Danimarka’da ve en düşük ev elektriği fiyatları (kWh başına 0.10 EUR) ile Bulgaristan’da olduğu görülmektedir.

Yine aynı tablo da, 2018 yılında AB’de en yüksek elektrik fiyatları (kWh başına 0,15 EUR) ile Almanya’da ve en düşük (kWh başına 0,07 EUR) ile Finlandiya’da olduğu görülmektedir.

Avrupa Ülkeleri Elektrik Fiyatları:

Ülke 2016 2017 2018 2018
(Sanayi)
Danimarka 0,3088 0,3049 0,3126 0,0807
Almanya 0,2969 0,3048 0,2950 0,1499
Belçika 0,2544 0,2799 0,2733 0,1085
ispanya 0,2185 0,2296 0,2383 0,1059
İrlanda 0,2320 0,2305 0,2369 0,1321
Portekiz 0,2350 0,2284 0,2246 0,1123
İtalya 0,2342 0,2132 0,2067 0,1423
Avusturya 0,2034 0,1950 0,1966 0,0997
İsveç 0,1894 0,1936 0,1917 0,0684
Kıbrıs 0,1527 0,1863 0,1893 0,1405
Yunanistan 0,1716 0,1936 0,1866 0,1028
Birleşik Krallık 0,1951 0,1766 0,1839 0,1344
Fransa 0,1685 0,1690 0,1754 0,0982
Norveç 0,1515 0,1642 0,1751 0,0778
Hollanda 0,1620 0,1562 0,1706 0,0863
Lüksemburg 0,1698 0,1615 0,1671 0,0833
Slovenya 0,1618 0,1609 0,1613 0,0860
Finlandiya 0,1541 0,1581 0,1612 0,0681
Çekya 0,1420 0,1438 0,1573 0,0733
Slovakya 0,1423 0,1435 0,1566 0,1166
İzlanda 0,1312 0,1598 0,1540 :
Letonya 0,1628 0,1586 0,1531 0,1039
Polonya 0,1332 0,1457 0,1410 0,0876
Estonya 0,1208 0,1207 0,1348 0,0865
Romanya 0,1260 0,1198 0,1333 0,0831
Hırvatistan 0,1311 0,1196 0,1311 0,0994
Malta 0,1257 0,1328 0,1285 0,1347
Macaristan 0,1114 0,1125 0,1123 0,0840
Litvanya 0,1231 0,1116 0,1097 0,0838
Karadağ 0,0956 0,0972 0,1024 0,0810
Moldova 0,0962 0,0977 0,1020 0,0880
Bulgaristan 0,0956 0,0955 0,0979 0,0810
Türkiye 0,1267 0,1048 0,0904 0,0589
Eski Yugoslav
Makedonya Cum.
0,0822 0,0820 0,0781 0,0624
Sırbistan 0,0641 0,0664 0,0705 0,0704
Gürcistan : : 0,0685 0,0489
Kosova 0,0590 0,0662 0,0596 0,0695
Ukrayna 0,0249 0,0393 0,0410 0,0595
Lihtenştayn 0,1728 0,1724 : :
Arnavutluk 0,0824 0,0844 : :
Bosna Hersek 0,0831 0,0859 : :