Almanya, Fransa, İtalya ve diğer Avrupa Birliği içinde yer alan ülkelerin hane halkı ve hane halkı olmayan tüketiciler için doğal gaz fiyatları yer almaktadır. Avrupa Ülkeleri Gayrimenkul Piyasası

Yeni enerji koridorları, ülkemiz avrupaya enerji taşınmasında önemli bir köprü görevi görmektedir, rus doğal gazının avrupaya taşınması, azerbaycan- rusya ve türkiye yeni enerji iletim hatları için görüşme halinde, tanap, mavi akım, karedenizde doğal gaz bulundu, kıbrıs açıkalarında doğal gaz arama işlemleri başladı… gibi nice haber başlıklarını gazete ve tv’lerde görmekte duymaktayız.

Enerji konusu tüm ülkelerin stratejik meselesi, asla hafife alamayacağı bir gerçeğidir. Enerji temini ve yeni enerji kaynakları için kimi zaman ülkeler arası anlaşmalar, kimi zaman ise kanlı savaşlar meydana gelmektedir.

Enerji kaynaklarının fiyatları, güvenilirliği ve sürekliliği ülkelerin enerji temini stratejilerinin en önemli ve kritik maddesidir.

Avrupa ülkelerinde kullanılan enerjinin fiyatlandırılması, ülkelerin mevcut jeopolitik konum ve durumu, ithalat ve enerji potansiyelleri, üretim giderleri, koruma ve taşıma maliyetleri ve vergiler gibi birçok değişkenin bir araya gelmesi ile belirlenmektedir.

Ülkelerin vatandaşına veya diğer bir ifadeyle tüketiciye sunduğu gazın fiyatı, uluslararası platformda rekabet için en değerli parametredir. Çünkü tüketicinin kullandığı gazın maliyeti endüstri ve hizmet sektörlerinin toplam enerji maliyetlerinin önemli bir bölümünü ifade etmektedir.

Avrupa Birliği ülkeleri ve birlik içerisinde bulunmayan bazı Avrupa ülkeleri hanehalkı ve hanehalkı olmayan tüketiciler için doğal gaz fiyatlarının gelişimini yazının devamında yer almaktadır. Avrupa Birliği ülkeleri dışında Lihtenştayn, eski Yugoslavya Makedonya Cumhuriyeti, Sırbistan, Türkiye, Bosna Hersek, Moldova, Ukrayna ve Gürcistan’ın da doğalgaz fiyatlarıda yazımızın içeriğinde bulunmaktadır.

Enerji fiyatlarının belirlenmesinde vergi ve harçlar da önemli bir yer tutmaktadır.

Aşağıda 2016-2017-2018 yıllarına ait doğal gaz fiyatlarını gösterir tabloda, birim olarak kilovat-saat başına EUR (kWh başına EUR) ifadesi kullanılmıştır.

2018’in yılında Hanehalkı tüketicileri için doğal gaz fiyatlarının en yüksek değerleri İsveç, Danimarka ve Hollanda’da görülmekte iken, en düşük Romanya, Macaristan ve Hırvatistan’da olduğu görülmektedir.

2018’in yılında Hanehalkı olmayan tüketiciler için doğal gaz fiyatlarının en yüksek değerleri Finlandiya, İsveç ve Hollanda’da görülmekte iken, en düşük Belçika’da olduğu görülmektedir.

Avrupa Ülkeleri Doğal Gaz Fiyatları:

Ülke 2016 2017 2018 2018
(Sanayi)
İsveç 0,1129 0,1212 0,1130 0,0479
Danimarka 0,0833 0,0888 0,0898 0,0373
Hollanda 0,0779 0,0763 0,0815 0,0384
Portekiz 0,0913 0,0773 0,0759 0,0273
İtalya 0,0731 0,0704 0,0714 0,0286
Avusturya 0,0690 0,0674 0,0669 0,0324
ispanya 0,0677 0,0667 0,0665 0,0290
Fransa 0,0650 0,0639 0,0665 0,0352
İrlanda 0,0652 0,0632 0,0632 0,0342
Almanya 0,0661 0,0611 0,0608 0,0317
Çekya 0,0583 0,0550 0,0575 0,0256
Slovenya 0,0599 0,0553 0,0547 0,0318
Belçika 0,0547 0,0519 0,0536 0,0231
Birleşik Krallık 0,0553 0,0469 0,0462 0,0262
Slovakya 0,0460 0,0421 0,0427 0,0289
Polonya 0,0392 0,0417 0,0423 0,0304
Lüksemburg 0,0454 0,0418 0,0411 0,0319
Eski Yugoslav
Makedonya Cum.
0,0482 0,0482 0,0407 0,0270
Estonya 0,0346 0,0419 0,0401 0,0306
Litvanya 0,0413 0,0365 0,0399 0,0326
Letonya 0,0424 0,0378 0,0385 0,0300
Bulgaristan 0,0368 0,0330 0,0379 0,0256
Hırvatistan 0,0428 0,0359 0,0368 0,0256
Macaristan 0,0344 0,0352 0,0358 0,0243
Sırbistan 0,0375 0,0321 0,0335 0,0321
Moldova 0,0302 0,0308 0,0254 0,0242
Türkiye 0,0336 0,0258 0,0216 0,0176
Ukrayna 0,0182 0,0231 0,0209 0,0246
Gürcistan : : 0,0153 0,0211
Romanya 0,0332 0.0316p 0.0321e 0.0257e
Yunanistan 0,0564 0.0560p : :