Avrupa ve diğer ülkelerden İsrail’e göç eden Yahudi sayısı son yıllarda azaldı. Peki, en büyük Yahudi nüfusuna sahip olan ülkeler hangileri? yahudi Nüfusu

Dünya genelinde 13 milyonun üzerinde Yahudi nüfusunun olduğu tahmin ediliyor. Yahudi nüfusunun en çok olduğu ülke İsrail’dir. İsrail toplam nüfusunun % 75’ini Yahudi’ler oluşturmaktadır. 1948 yılında İsrail devletinin kurulması ile ülkede yaklaşık 7 milyon Yahudi yaşamaktadır.

Amerika Birleşik Devletleri’nde, 5 milyondan fazla Yahudi yaşamaktadır ve yakın tarihte İsrail’den daha fazla Yahudi nüfusunun Amerika’da olacağı tahmin ediliyor.

Avrupa’da Fransa en büyük Yahudi nüfusunun bulunduğu ülkedir. Yahudi soykırımından kurtulanların büyük çoğunluğu Fransa’ya sığınmıştır. Fransa dünyadaki en büyük 3. Yahudi nüfusunu bulundurmaktadır.

Kanada, dünyanın dördüncü en büyük Yahudi nüfusunun bulunduğu ülkedir. Kanada’da 385 bin Yahudi bulunmaktadır. İngiliz Yahudilerinin 269.000 nüfusu bulunmaktadır. Ülkeye ilk olarak gelenlerin 1070 yılında geldiği ve sonraki yıllarda birçok sorunlar yaşadıkları da bilinmektedir.

Rusya’da yaşayan Yahudilerin sayısı1980 sonrası yaşanan olaylar nedeniyle azalmıştır. Ülkede bulunan Yahudiler İsrail’e göç etmesine rağmen ülkede 186 bin Yahudi bulunmaktadır.

Peki, Türkiye’de ne kadar Yahudi var?

Türkiye’de 18 bin Yahudi olduğu ve her geçen yıl Yahudi nüfusunun azaldığı görülmektedir.

En Büyük Yahudi Nüfusuna Sahip Olan Ülkeler:

Sn Ülke Nüfus
1 İsrail 6 500 000
2 Amerika Birleşik Devletleri 5 700 000
3 Fransa 465 000
4 Kanada 385 000
5 Birleşik Krallık 269 500
6 Rusya 186 000
7 Arjantin 185 000
8 Almanya 99 600
9 Avustralya 112 000
10 Brezilya 95 000
11 Güney Afrika 70 000
12 Ukrayna 63 000
13 Macaristan 47 900
14 Meksika 45 000
15 ispanya 30 000
16 Belçika 29 000
17 Hollanda 29 000
18 İtalya 28 000
19 Şili 18 500
20 Türkiye 18 000