Bilim insanları, Uzay ve Havacılık Dairesi tarafından keşfedilen bazı gezegenlerde yaşamın mümkün olabileceği yönünde açıklamalarda bulunuyor. Peki diğer gezegenlerde yaşam olasılığı gerçekten mümkün mü? Gezegenler

Gitgide kötüleşen atmosfer şartları, kuraklık, kötü yaşam koşulları nedeni ile bilim insanları diğer gezegenlerde hayat olup olmadığını araştırmaya başlamıştır. Bilim insanları bu nedenlerden ötürü dünyadan göçmemizi öngörmeye başlamışlardır. Bu yönde evreni anlamaya çalışmaya ve araştırmalar yapmaya başlamışlardır. Bilim insanları günümüzde iki şeyi aramaktadır. Bunlardan biri üzerinde yaşam olan bir gezegen bulabilmektir. İkinci durum ise, yaşam olan gezeni bulamazlar ise, en azından hayatta kalınmasını öngörebilecek yaşamsal işlevlerimizi sürdürebileceğimiz bir başka gezegen arayışı içerisinde bulunmaktır.

Yaşam Olasılığı olan gezegenler

Bilim insanları aşağıdaki gezegenlerde yaşam olabileceği yönünde görüş bildiriyorlar.

1. Kepler 62 f

Diğer gezegenlerde yaşam olasılığı bilim insanları tarafından umut uyandırmaya devam etmektedir. Bunlardan ilki de Kepler – 62 f gezegenidir. Bu gezegen, dünyamızdan 1200 ışık yılı uzaklıktadır. Bu gezegende okyanuslar bulunmaktadır. Oksijen ve hidrojen açısından oldukça fazla bir gezegendir. Oksijen bulunmasına rağmen, soğuk bir gezegen olması bilim insanlarının bu konu üzerindeki araştırmalarını derinleştirmektedir. Günümüzde bilim insanları tarafından yaşanabilir gezegenler içerisinde en önemlilerinden biri olma yolundadır.

2. Kepler 186 f

Bu gezegen Kepler teleskopu sayesinde bulunmuştur. Dünyadan 500 ışık yılı uzaklıkta yer almaktadır. Kendi sisteminden diğer gezegenlerden ziyade bulunmuş olduğu yıldızına daha uzakta yer almaktadır. Bu durum daha az etki altında kaldığı anlamına gelmektedir. Yıldızına yakın olmaması bu gezegenin su bulundurma ihtimalini artırmaktadır.

3. KOL – 7923

2017 yılında bilim insanlarının insan yaşamına elverişli olarak adlandırdığı bir gezegendir. Dünyanın yüzde 97 oranında büyüklüğüne sahiptir. Bu da onu hemen hemen dünya ile aynı ölçülere getirmektedir. Gezegen kendi yıldızı etrafında gerçekleştirmiş olduğu bir tam yılını 395 günde tamamlamaktadır. Sibirya ile aynı hava sıcaklığına benzer veriler bulunmaktadır. Suyu sıvı halde tutabilecek bir ısıya sahip olması ve gezegende hem su hem de oksijenin bulunması onu yaşanabilir gezegenler arasına getirmektedir.

4. Kepler 442 B

Dünya’ dan 1100 ışık yılı uzaklıkta bulunmaktadır. Dünya ile hem yaşamsal fonksiyonlar bakımından hem de ısı bakımından en benzer özellikte olan gezegen unvanına sahiptir.

5. Proxima – Centauri b

Bu gezegen mesafe olarak dünyaya en yakın olan yaşanabilir gezegen unvanına sahiptir. Dünyamıza en yakın mesafede olan bu gezegen araştırmalara göre, 4 ışık yılı mesafede bulunmaktadır. Bilim insanları bu gezegenin sadece kayalıktan ibaret olduğunu düşünmektedirler. Su bulunmasına rağmen, sadece su ve oksijenin varlığı yaşamsal fonksiyonları sürdürebilmek adına yeterli olmayabilir. Bu nedenle toprak oluşumu da incelemeler arasında yer almaktadır.

6. Kepler 438 b

Bu gezegen tüm yaşamsal fonksiyonları ve görüntüsü bakımından dünyanın ikiz gezegeni olarak belirtilmektedir. 480 ılık yılı uzaklıkta bulunmaktadır.