Avrupa’da gayrimenkul pazarını; yatırım, sermaye pazarı, şehirler, emlak sektörü ve gayrimenkul piyasası olmak üzere birçok konu başlığı altında inceleyen PWC’nin raporu yayınlandı. Avrupa Ülkeleri Gayrimenkul Piyasası

Avrupa Ülkeleri Gayrimenkul Sektörü 2019 yılı ve ilerisi için mevcut durumu ve gelecek dönemlerde ki beklentileri daha iyi anlayabilmek için 22 Avrupa ülkesinden 885 katılımcının katıldığı, Avrupa gayrimenkul liderlerinden 306’sı ile yüz yüze görüşme ile yapılan ve 31 Avrupa şehrinin incelendiği “Gayrimenkulde Gelişen Trendler® Avrupa”, PwC ve Urban Land Institute tarafından ortaklaşa gerçekleştirilen bir çalışmadır.

PwC ve Urban Land Institute tarafından gerçekleştirilen bu çalışma ile Avrupa’da gayrimenkul yatırımı ve geliştirme alanları, gayrimenkul finans ve sermaye pazarları, şehirler, emlak sektörü ile gayrimenkul piyasası olmak üzere birçok konu başlığı altında incelenmiş ve rapor haline getirilmiştir.

  • Bu rapor sonucunda yapabileceğimiz ilk tespit, katılımcıların önemli bir kısmı Avrupa gayrimenkul sektörünün geleceğinden oldukça umutlu olmalarıdır.
  • Araştırmaya katılanların büyük oranının endişeleri bölgesel olmaktan daha çok küresel endekslidir.
  • Gayrimenkul sektöründe başarı sağlayabilmek, sektörde kalıcı hale gelebilmek ve rekabet içerisinde olabilmek için yeni yöntemler, yeni reformlar ve farklı çalışmalar yapılması gerektiği anlaşılmaktadır.
  • Ankete katılanların %67’si teknoloji ve hizmet mekanları çalışmalarının bilinen gayrimenkul sektörünün değişmesine neden olacağına inanmaktadır.
  • Kent ve kent çevresinde yer alan yoğunlaşmanın gayrimenkul için önemli bir etken olduğu tespiti yapılmaktadır.
  • Gayrimenkulde Gelişen Trendler Avrupa 2019 raporu, 31 Avrupa şehrini yatırım ve gelişme beklentilerine göre analiz ederek, sıralama yapmaktadır.
  • Lizbon şehrinin geçen yıla göre bu yıl 10 basamak birden yükselerek ilk sırayı aldığı görülen listede ülkemizin en önemli şehri olan İstanbul, 22 Avrupa ülkesinde araştırma yapılan 31 şehir arasında son sırada yer almaktadır.
  • Yapılan görüşme ve anketlerde Portekiz’in Lizbon şehri ile ilgili özellikle “hayat kalitesi” ifadesine vurgu yapıldığı görülmüştür. Portekiz ekonomisinin düzenli ve sistemli bir şekilde büyüdüğü, sermaye sahibi şirketler, yatırımcılar ve turistler için çok önemli bir konumda olduğu ifade edilmektedir.

Avrupa Ülkeleri Gayrimenkul Piyasası Genel Sıralama (2019)

Sıra Ülke
1 Lizbon
2 Berlin
3 Dublin
4 Madrid
5 Frankfurt
6 Amsterdam
7 Hamburg
8 Helsinki
9 Viyana
10 Münih
11 Paris
12 Lüksemburg
13 Kopenhag
14 Atina
15 Oslo
16 Lyon
17 Prag
18 Zürih
19 Stockholm
20 Milano
21 Varşova
22 Budapeşte
23 Brüksel
24 Birmingham
25 Manchester
26 Edinburgh
27 Barselona
28 Roma
29 Londra
30 Moskova
31 İstanbul