Halka arz, bir anonim şirketin genelde kaynak ihtiyaçlarını karşılamak için başvurduğu finansman yöntemlerinden biridir. Ancak, halka arz etme şekli farklı durumlara bağlı olarak değişmektedir. Halka Arz Nedir?

Türkiye’de İşlem hacimlerinin artması ve borsada işlem gören şirketlerin daha güvenilir ve prestijli görülmesiyle birlikte halka arzlar da yıllar içerisinde artmaya başladı.

Halka Arz: payların önceden bilinmeyen yatırımcılara ilan ve çağrı yoluyla satışı olarak tanımlanmaktadır.
Anonim şirketin genelde kaynak ihtiyaçlarını karşılamak için başvurduğu finansman yöntemlerinden biridir. Ancak, halka arz etme şekli farklı durumlara bağlı olarak değişmektedir.

Halka Arz ve Yöntemlerine baktığımızda:

Sermaye Artırımı Yoluyla Halka Arz:

Anonim şirketlerin sermaye artırımı yoluyla yeni paylar ihraç ederek finansman kaynağı sağlayabileceği bir yöntemdir.
Bu yöntemde Şirkete Finansman sağlanmış olur.

Mevcut payların Satışı:

Şirket ortakları tarafından elinde bulundurdukları payların bir kısmını Borsa’da veya Borsa dışında halka arz edebilecekleri yöntemlerden biridir.
Bu yöntemde mevcut ortaklar gelir elde ederler.

Ayrıca şirketler bu iki yöntemi birlikte kullanabilir. Böylece şirkete finansman sağlanırken, mevcut ortaklar da gelir elde etmiş olur.

Halka Arz Nedir?

Halka arzın, mevcut ortaklara ve şirkete olan faydaları nedir?

  • Ucuz ve kolay dış kaynak sağlanabilir.
  • Halka açık şirketler daha prestijli şirketler olarak görülürler.
  • Şirketin sektörde pazar payını artırması için imkanlar sağlar.
  • Halka arz, şirketin mali yapısını güçlendirir.

Borsa İstanbul’da yıllar içerisinde işlem hacminin artmasıyla halka açık şirket sayısı da her geçen gün artış göstermekte. 2018 yılı itibariyle Borsa İstanbul’da işlem gören şirket sayısı 500’ü aşmış durumda.