WC GLOBAL tarafından yapılan araştırma sonucunda “2050 Yılında En Büyük Ekonomi Sıralaması Nasıl Olacak?” sorusuna cevap sorusunun cevabı bulunmaya çalışılmıştır. 2050 Yılında En Büyük Ekonomi

Dünya Savaşı, II. Dünya Savaşı, Soğuk Savaş… der iken dünyanın güç ve ekonomik dengeleri sürekli olarak değişmektedir. Yapısal reformlar, sanayi hamleleri, yeni yatırımlar, insan gücünün ve kalitesini artması gibi değişkenler sayesinde ülkelerin ekonomik güçleri artmaktadır. Dünyanın ekonomik süper güçleri zaman içerisinde değişmekte, yeni potansiyeller, yeni güç odakları oluşabilmektedir.

PWC GLOBAL tarafından yapılan araştırma sonucunda “küresel ekonomik düzen 2050 yılına kadar nasıl değişecek?” sorusunun cevabı bulunmaya çalışılmıştır.

Bu rapor sonucunda ortaya çıkan birkaç tespiti sıralayacak olursak;

  • Çin büyümeye devam edecek ve dünya ekonomisinin %20’ini elinde bulundurarak listenin bir numarasında yer bulacak.
  • Hindistan 2050 yılına kadar sıralamada önemli bir ivme kazanarak Çin’in hemen arkasında ABD’nin de önünde ikinci sırada yer bulacaktır.
  • Dünyadaki en büyük ekonomilerin 32’si için dünya ekonomisinin yaklaşık olarak %85’ini elinde tutacaktır.
  • 2050 yılına kadar mevcut dünya ekonomisinin iki katından daha fazla bir oranda büyüyeceği öngörülmektedir. Yine bu öngörüye bağlı olarak teknolojik iyileşmeler sonucunda nüfus artışının da fazla olacağı düşünülmektedir.
  • Meksika, Türkiye ve Vietnam’ın daha hızlı büyüyen gelişmekte olan ülkeler olacağı öngörülmektedir.
  • 2050 yılında; Çin, Hindistan, ABD, Endonezya, Brezilya, Rusya, Meksika, Japonya, Almanya, İngiltere, TÜRKİYE, Fransa… sıralamasının olacağı beklenmektedir.
  • Ülkeler öngörülen bu büyüme potansiyellerini gerçekleştirebilmek için, özellikle gelişmekte olan ülkelerin hükümetlerinin yapısal reformları hızla uygulaması gerekmektedir.
  • Gelişmekte olan piyasaların gelişimi birçok yeni iş fırsatının ortaya çıkmasını sağlayacaktır.
  • Dünyanın büyük pazarlarında yer bulabilmek, hatta yarış içerisinde olabilmek için, yeni teknolojik ve endüstriyel gelişmelerin olması kaçınılmaz hale gelecektir.

2050 Yılında Tahmin Edilen En Büyük Ekonomi Sıralaması

Sıra Ülke
1 Çin
2 Hindistan
3 Amerika Birleşik Devletleri
4 Endonezya
5 Brezilya
6 Rusya
7 Meksika
8 Japonya
9 Almanya
10 Birleşik Krallık
11 Türkiye
12 Fransa
13 Suudi Arabistan
14 Nijerya
15 Mısır
16 Pakistan
17 İran
18 Güney Kore
19 Filipinler
20 Vietnam
21 İtalya
22 Kanada
23 Bangladeş
24 Malezya
25 Tayland
26 İspanya
27 Güney Afrika
28 Avustralya
29 Arjantin
30 Polonya
31 Kolombiya
32 Hollanda