Şamanizm bilinen en eski dinlerden biridir, nasıl ortaya çıktığı bilinmese de çok geniş alanlara yayılmıştır. Şamanizm inancı ve ibadetleri

Bilinen ve günümüze kadar ulaşmayı başaran en eski dinlerden birisidir. Köklü tarihi taş devrinden öncesine kadar gitmektedir. Şamanizm dininin ortaya çıkışıyla ilgili pek çok rivayet olsa da herhangi bir kanıt olmadığı için kesin olarak nasıl ortaya çıktığı bilinememektedir. Çok geniş alanlara yayılmıştır. Türkler İslamiyet’i kabul etmeden bu inanç çerçevesinde yaşamlarını sürdürmüştür. Şamanizm inancına göre dünya üç bölümden oluşmaktadır.

Şamanizm inancının ortasında din adamı olarak kabul edilen Şamanlar vardır. İnanca göre Şamanlar şifa veren, her hastalığı iyileştirebilen din adamlarıdır. Ruhlarla temasa geçtiklerine inanılmaktadır. Hem büyücü hem sağlıkçı olarak sayılmaktadırlar. Şaman olunup olunmayacağı küçük yaşlardan itibaren belirlenmektedir. Şamanizm inancı ve ibadetleri

Şaman Grupları Ve Törenleri

İyi Şaman ve Kötü Şaman adıyla iki gruba ayrılmaktadırlar. Diğer bir adlandırmaya göre de Ak Şaman ile Kara Şaman grupları bulunmaktadır. Adından da anlaşılacağı gibi Ak yani İyi Şamanlar ilk var olan Şamanlar olmakla birlikte, iyi ruhlara, inandıkları asıl tanrı Ülgen’e hizmet etmektedirler. Kötü yani Kara Şamanlar ise tam tersi kötü ruhlara, kötü ruhların etrafında bulunduğu tanrı Erlik’e hizmet etmektedirler. Tanrı Erlik’in yerin dibinde olduğu düşünülmektedir ve bu sebeple yerin dibine inme töreni Kara Şamanlar tarafından gerçekleştirilmektedir. Bu iki grup birbirlerine düşman değillerdir. Bir arada yaşamaktadırlar. Sadece farklı tanrılara hizmet etmektedirler.

Ak Şamanlar ve Kara Şamanlar ayin ve ibadet için tören yapma hakkına sahiptirler. Bir yerin kötü ruhlardan arındırılmasında, kutsanmasında, Tanrıya adanan adakları iletmekte, edilen duaların cevap bulması için aracı olmakta ve diğer dini uygulamalarda Ak Şamanlardan faydalanılmaktadır. Şamanizm inancında Kara Şamanlar diğer gruba oranla daha çok saygı görmekte, törenlerde daha çok kullanılmaktadır. Kötü ruhlardan korunmanın onlarla dost olmak yoluyla gerçekleşeceğini düşünenler törenlerinde Kara Şamanları kullanmaktadır.

Yerin dibine inme töreninde Kara Şamanlar özel kıyafetler giyer ve Şamanlara özel sözleri söyler. Çoğu zaman def ya da davul kullanırlar. Tören sayesinde Kara Şaman’ın tanrı Erlik’e ulaşıp onunla iletişime geçmesi için, transa girmesi kolaylaşır. Şamanizm inancında Şamanların kullandığı davulun ayrı bir yeri vardır. İbadetlerde sürekli olarak kullanılan davulun önemli üç kısmı bulunmaktadır: Dışı, içi ve tokmağı. Davulun çapı bir arşın boyundadır. İskeletinin yapımında söğüt, kaplamasında ise at derisi kullanılmaktadır. Davulun içerisinde dik konumda yer alan sapı kayın ağacından yapılmaktadır. Sapta mars denilen 12 delikli bir kısım vardır ve bu delikler kamın Erlik’e ulaşmasını sağlamaktadır. Deliklerin arasında bulunan kabartmalar da kamın yürüyerek veya uçarak geçmek zorunda olduğu sıralanmış dağları temsil etmektedir.