Bazı inançlarda görülen ve çok dikkat çeken konuların başında ölenlerin yakılması ritüeli gelmektedir. Ölünün ruhunun öteki dünyaya en iyi şekilde uğurlanması içinde bazı törenler düzenlenmektedir.  olulerin yakildigi dinler

Ülkemiz bağlı bulunduğu din bakımından İslamiyet’ i seçmiştir. Bu dinde ölü yakma gibi inançlar hakim değildir. Müslümanlık inancına göre ölülere saygı duyulur ve bu durum da ölülerin gömülmesini emreder. Fakat bazı dinlerde ya da din kabul edilen inanışlarda ölü yakma geleneği süreklilik göstermektedir.

1. Hinduizm: Hindistan’ da bulunan ve oldukça fazla kişi tarafından kabul edilen bu dini inanış ile ölülerin yakılması önemli bir olaydır. Ölüler yakılırken toplu olarak nehir kenarında ve süslü elbiseler ile yakılmaktadır. Ölüler yakılmadan önce ayin ve törenler gerçekleştirilmektedir. Bu inanışa göre güzel, temiz sareler ile ölüler giydirilir. Yüzleri boyanır ve yataklara yatırılır. Ayakları nehir kenarında yıkandıktan sonra, üzerine yakınları tarafından çiçekler serpilir. En sevdiği ve yanından ayırmak istemediği eşyaları da ölünün yanına konulduktan sonra büyük çıralar ile ölüler tutuşturulur. Ölü yakılma yeri olarak kullanılan nehir kenarı toplu bir yer olduğu için büyük ve kötü dumanlar, kokular çıkmaktadır. Bu inanış ile ölüler yakılarak günahlarının da onunla birlikte yakıldığına inanılmaktadır.

2. Hristiyanlık: Bu dine göre ölülerin yakılması durumu Katolik ve Protestanlara göre ayrıcalık göstermektedir. Katolik mezhebine göre, ölüler yakıldıktan sonra külleri saçılamaz. Bir yere dökülemez. Bu nedenle koyu Katolik inancına sahip kimseler sevdiklerinin ölülerini yaktıktan sonra bir kavanoz içerisinde evlerinde saklamayı tercih etmektedirler. Protestan mezhebinin inanışına göre ölüler yakıldıktan sonra, külleri istediği yere savrulabilmektedir. Bu da bireyin özgür bir ruh olarak gezmesine işaret etmektedir.

3. Musevilik: Yahudilerin hakim olduğu Musevilik dininde din adamları, Tanrı’ nın bedeni öldükten sonra tekrar dirilteceği görüşünü savunarak ölü yakma işlemine karşı çıkmaktadır. Bu inanışın genel duygusunda ölü gömme geleneği hakim sürmektedir. Buna rağmen bazı Musevi vatandaşlar, inanışlarının getirmiş olduğu ya da maddi durumların getirmiş olduğu boyutlara göre, ölü gömme işlemi yerine, ölülerin yakılmasını tercih etmektedirler. Bu durum ile yakılması istenen Musevi ölüler de bulunmaktadır.

4. Budizm: Bu geleneğe göre, Hindistan’ da hakim olan bu inanış doğrultusunda ölü yakma geleneği hakimdir. Ölü yakma işlemi belirli ritüellerin sonucunda ortaya çıkmaktadır. Dağ eteğinde ya da Ganj Nehri kenarında ölülerini yakan Budist inanışa sahip olan vatandaşlar, kendi inanışlarının gereğini getirmiş olmanın iç huzurunu yaşamaktadırlar. Hindistan ve çevresinde oldukça fazla olan bu ölü yakma adeti giderek de artış göstermektedir. Dünyanın üçte ikisi ölülerini gömerken, üçte biri de ölülerini yakmaktadır. Bu miktar da oldukça azımsanamayacak sayılardan oluşmaktadır.