Bor nedir, Türkiye’de Bor Madeni Üretiminin Ülke Ekonomisine Katkısı nedir, Bor en çok hangi ülkede bulunuyor, Türkiye’de bor madenini kim çıkarıyor? Sorularının cevabı bu yazımızda. turkiyede-bor-madeni-uretiminin-ulke-ekonomisine-katkisi

Bor, kimya Atom numarası 5, yoğunluğu 2,45, atom ağırlığı 10,8 olan, tabiatta bor asidi veya boratlar durumunda bulunan basit elementtir. (simgesi B)
Dünya da üretilen Bor Madeninin yaklaşık %80’i cam, tarım, seramik-frit ve deterjan-temizlik sektörlerinde kullanılmaktadır.
Bor, toprağın yaklaşık 40 metre altından çıkarılabilen, kayalar ve suda yaygın olarak bulunan bir elementtir.

Bor madeni hangi sektörlerde kullanılmaktadır?
Bor ürünleri; cam, kimya, tarım, seramik ve polimerik malzemeler, metalürji, deterjan, otomotiv, enerji, elektronik ve iletişim, nanoteknolojiler, askeri araçlar, nükleer uygulamalar, yakıtlar, inşaat, uzay ve hava araçları gibi çok farklı sektörde kullanılmaktadır.

Bor en çok hangi ülkede bulunuyor?
Dünyada en çok bor yatağı olan ülkeler; Türkiye, ABD, Rusya ve Güney Amerika olarak sıralanmaktadır. Türkiye’de bor madeni; Eskişehir-Kırka, Balıkesir-Bigadiç, Bursa-Kestelek ve Kütahya-Emet’te bulunmaktadır. Türkiye, toplam 3,3 milyar ton rezerv miktarı ile Dünyanın en büyük rezervlerine sahip ülkedir. Dünya da bulunan toplam bor rezervi sıralamasına baktığımızda %73’lük bir pay ile Türkiye ilk sırada yer almaktadır.

Türkiye’de bor madenini kim çıkarıyor?
Ülkemizde bor madeni Eti maden işletmeleri tarafından çıkarılmaktadır. Eti maden işletmelerinin hisseleri, 24 Şubat 2017 tarihinde yayımlanan kararname ile Türkiye Varlık Fonuna devredilmesi kararlaştırılmıştır.

Bor madeninin ülke ekonomisine katkısı nedir?
Eti Maden’in bor satışları 2016 yılında, 1,78 milyon ton, 711 milyon Dolarlık satış gerçekleştirmiştir. Eti Maden’in satış gelirlerinin ise %96’sı ihracat gelirlerinden oluşmuştur. Eti Maden’in bor satışları 2017 yılı temmuz ayı sonu itibariyle 1,16 milyon ton cevher ile 423 milyon Dolar olarak gerçekleşmiştir. Dünyada bor ürünlerinin tüketimi yaklaşık olarak 4 milyon tondur. Dünya bor talebinin yaklaşık 2016 yılında, %48’i Eti Maden tarafından karşılanmış olup, 2,7 milyon ton üretim kapasitesiyle Eti Maden en çok üretim yapan şirket konumundadır.