6698 sayılı kişisel verilerin korunması kanunu ile kişisel verilen korunması, toplanması, saklanması ve paylaşılması gibi kişinin temel hak ve özgürlüklerinin korunması amaçlanmaktadır. Kişisel Verilerin Korunması

  • Gezegenimiz saldırı altında
  • Dünya güvenlik konseyini toplayalım hemen… :)

Yok yok korkmayın durum bu kadar ciddi değil henüz, yukarıda verilen diyaloglar belki bir bilim kurgu filmi sahnesinde olabilir ancak.

Gezegenimiz olmasa da kişisel verilerimiz, kişisel hesaplarımız sürekli saldırı altında. Hepimiz farkındayız ki son yıllarda bankalardan, alışveriş sitelerine kadar birçok alanda kişisel verilerin korunması kavramı geçen açıklamalar okumakta ya da içerisinde Kişisel verilerin korunması kanuna göre… diye başlayan cümleleri çok sık duymaktayız.

Kişisel Verileri Koruma Kanunu konusuna başlamadan önce, kişisel veri nedir sorusuna cevaplar arayalım ve kişisel veri kavramını inceleyerek konumuza başlayalım.

Kişisel Veri Nedir?

Kişisel veri, kimliği belirli olan ya da kimliği belirlenebilecek özellikte olan gerçek kişilere ait olan her türlü bilgiye denilmektedir. Kişisel verinin söz konusu olabilmesi için söz konusu verinin gerçek bir kişiye ait olması gerekmektedir.

Kişisel verinin tanımında verdiğimiz kavramların detayına girecek olursak; Gerçek kişiye ait olan ifadesi ile kişisel verinin yalnızca gerçek kişileri ifade ettiği ve tüzel kişilerin kişisel veri kapsamında olmayacağı belirtilmektedir. Her türlü bilgi ifadesinden anlaşılacağı üzere geniş bir alan ifade edilebilmektedir. Her türlü bilgi ifadesinden kişinin kimlik bilgilerinin yanı sıra, iletişim bilgileri, araç ve ehliyet bilgileri, pasaport bilgileri, parmak izi, hobileri, mailleri, sosyal medya bilgileri ve daha fazla kişisel bilgileri de kapsamaktadır. Kanun da bu başlıklara ilişkin herhangi bir sınırlama belirtilmediğinden kişisel verilerin tanımı oldukça geniş bir aralıkta yapılabilmektedir.

Kişisel verilerin korunması ifadesi ile kişisel verilerin kullanımının belirli kural ve normlar doğrultusunda yapılması, kişinin temel hak ve özgürlüklerinin korunması amaçlanmaktadır. Ancak buradaki amaç verilerin değil, verilerin ait olduğu kişilerin korunmasıdır.

Kişisel verilerin korunması, toplanması, saklanması ve paylaşılması gibi süreçlerin önemi doğrultusuda normları belirlenmiştir.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 24 Mart 2016 tarihinde TBMM Genel Kurulu tarafından kabul edilerek kanunlaşmış ve yürürlüğe girmesi daha sonra Resmi Gazetede yayımlanması ile sağlanmıştır.

Anayasamızın 20. Maddesine 2010 yılında “Herkes, kendisiyle ilgili kişisel verilerin korunmasını isteme hakkına sahiptir…” ifadesi eklenerek kişisel verilerin korunması anayasal bir hak olarak koruma altına alınmıştır.