Papilla nedir, Papilla terimi ve anlamı, Papilla sözlük anlamı, Anal papilla nedir? sorularına yanıt bulmaya çalışacağız. Papilla nedir? papilla terimi ve anlamı

Papilla’nın kelime anlamına baktığımızda “kabartı”, “kabarcık” anlamına geldiğini görüyoruz.

Papilla, tıbbi bir terim olarak ele aldığımızda; ufak, meme biçimli doku çıkıntısı anlamına gelmektedir.

Yapraksı Papilla nedir?
Dilin art bölümüne dorsolateral bicimde yerleşmiş çok miktarda tat tomurcuğu taşıyan, insanda kalıntı halinde yer alan, pek çok hayvan türünde iyi gelişmiş bir papilla tipidir.

Dermal papilla nedir? Derinin dermiş ile epidermis tabakası arasında olan sınırda, dermisten epidermis içine doğru uzanan parmak şeklin olan uzantılar.

Anal papilla: Anal valvüllerin üzerinde bulunan epitel yapısındaki çıkıntılara Anal Papilla denir.

Papilla pili: Anat Kıl kökünün soğan benzeri şişmiş olan alt bölümüne giren bağ dokusu tümşüğüne denir.

Papilla dentis: Anat diş çanıyla kaplı olan oğulcuksal birey oluşsal kökenli kalıntısına denir.

Renal papilla nedir?: Böbrek piramitlerinin tepe noktasına verilen addır.