Yahudi takvimine göre 25 Kislev’de yakılan mumla sekiz gece yakılan mumlar kandiller ile kutlanan Hanuka “ışıklar bayramı” hakkında tüm bilgileri yazımızın devamın bulabileceksiniz. Hanuka  Işıklar Bayramı Nedir

Hemen hemen tüm dini inanç biçimlerinde özel günler veya bayramlar bulunmaktadır. Bu özel günler büyük mucizelerin yaşadığı günler olabildiği gibi, o inanç sistemlerinin yaşam biçimlerini ve ibadetlerini tasarlayan dini metin veya kitaplarda da yer alabilmektedir. Bu bayramlar tüm inanç sistemlerinde büyük bir özlem, ilgi ve neşe ile kutlanmaktadır.

Yahudilik inancını benimsemiş Musevi vatandaşlarımız tarafından kutlanan, Yahudi takvimine göre 25 Kislev’de yakılan mumla kutlanılmaya başlanılan ve sekiz gece yakılan mumlar kandiller ile kutlanan Hanuka “ışıklar bayramı” hakkında tüm bilgileri yazımızın devamın bulabileceksiniz.

Işıklar Bayramı Hanuka

Sekiz gece yakılan mumlar nedeniyle ışıklar bayramı olarak da adlandırılan Hanuka; güçsüz olanların kuvvetli olanlara, sayıca yetersiz olanların çoğunluklara, dürüst insanların kötü insanlara, manevi güçlerin maddi güçlere ve ışıkların karanlıklara olan galibiyetini, zaferini simgelemekte olduğu ifade edilmektedir.

Musevi inancına göre kutlanılan bayramların hepsi, önemli amaçlar ve mesajları kapsamaktadır. Ruhsal ve manevi boyutları ağır basmaktadır.

Hanuka bayramı uygulama ve gelenekleri

Yahudi bilgeleri yüzyıllardır Yahudi bayramlarındaki ritüel ve geleneklerin özünde var olan mesajları anlamaya çalışmaktadırlar.

Hanuka bayramı süresince yakılan mumlarını yaktıktan sonra, aile üyeleri birlikteyken birbirinden farklı kuşaklar karşılıklı bilgi ve fikir alışverişinde bulunabilmektedirler.

Hanuka bayramı süresince yağda kızarmış yiyecekler tüketilmesine dikkat edilir. Yağda kızarmış yiyeceklerin tercih edilmesinin nedeni olarak ise yağın mucize sonucu sekiz süresince yanması gösterilmektedir. Ana sebebi ise; Tanrının gücünün bir göstergesi olduğunun idrak edilmesidir. Çoğunlukla bu sekiz gün süresince Latke, Sufganiya isimde yemekler tüketilmektedir. Yine bazı geleneklere göre ise sütlü yiyecekler ve peynirler tercihe edilmektedir.

Hanuka bayramında tıpkı bizim bayramlarımızda da benzerleri görüldüğü gibi Çocuklara Hanuka parası veya hediyeler verilmektedir.

Hanuka bayramının en temel merasimi olan Hanuka mumlarının yakılma töreni, her gün yıldızlar çıkmaya başladıktan sonra tüm ev halkının, dokuz kollu Hanukiya’nın etrafında toplanması ile gerçekleştirilir.

Hanuka evlerin neresinde yerleştirilir

HANUKA genellikle evin iki yerine konularak törenler yapılır. İlk olarak evin girişin hemen sol kısmına yerleştirilir ki dualarım yol göstericisi olan beni ve ailemi sürekli olarak aydınlatsın ifadesini taşımaktadır. Diğer bir yer ise evin sokağa veya caddeye bakan penceresine konur ki yoldan geçen her kesin bundan haberdar olsun ve ilham alabilsinler.