15 yaş ve üzeri bireylere ait verilerin yer aldığı araştırmada Avrupa’da alkol kullanma alışkanlıkları incelenmiş araştırmada Türkiye alkol tüketimi düşük olan ülkeler arasın yer alıyor.  Alkol Tüketimi

Eurostat tarafından yayımlanan bir araştırma ile, Avrupa Birliği ve birliğe üye olmayan bazı Avrupa ülkelerinde yaşayan insanlarının alkol tüketimlerine ilişkin yapılan araştırma da insanların alkole ve alkol tüketimine bakış açılarına dair genel bir analiz yapılmak istenmektedir.

Eurostat tarafından yayımlanan bu araştırma sonucunda ülke insanlarının alkol tüketim oranı, alkol kullanım sıklığı, yoğun miktarda alkol tüketimi sıklığı gibi birçok veri ve bilgi elde edilmiştir.

15 yaş ve üzeri bireylere ait verilerin yer aldığı bu araştırmada alkol kullanma alışkanlıklarında Avrupa ülkeleri arasında farklılıklar olduğu, alkol tüketimi miktarından, kullanım zamanına kadar birçok kategoride ülkeler arasında değişiklikler olduğu yapılan bu araştırma sonucunda görülmektedir.

  • Belçika, Lüksemburg, Almanya, Danimarka ve Norveç gibi ülkeler için alkol tüketim değerlendirmesi, alkol tüketen nüfus ile değil, alkol tüketen bireylerin tüketim yoğunlukları ile de analizlere ele alınmalıdır.
  • Romanya’da alkol tüketim oranına göre, aşırı (tek seferde) riskli tüketim oranı oldukça fazladır.
  • İspanya, İtalya, Portekiz gibi günlük alkol tüketimi oranı yüksek iken düzenli olarak yoğun içicilik yani riskli alkol tüketimi oranı daha düşüktür.

Araştırma sonuçları, Avrupa Ülkeleri insanının alkol kullanımının sıklığını, riskli tek seferlik alkol tüketiminin yoğunluğu gibi bilgileri vermektedir. Yine bu araştırma Avrupalıların içki tüketimini anlama ve ağır içki davranışlarının (büyük miktarda alkol tüketimi) ortaya çıkışını değerlendirmeyi amaçlamaktadır.

Araştırma da geçen riskli tek seferlik içme sıklığı ile ilgili kavram, tek seferde 60 g veya daha fazla saf etanol tüketimine eşdeğer olan içki içmeyi ifade etmektedir.

Araştırmada kullanılan alkol verisi, ülkelere has alkollü içeceklerin (bira, şarap, elma şarabı, alkollü içecekler) yanı sıra aynı zamanda ev yapımı içki çeşitlerini de kapsamaktadır.

Alkolun zararlı kullanımı ve bağımlılığı, karaciğer sirozu, dolaşım sistemi hastalıkları ve kanserler türleri gibi birçok hastalığın oluşmasına sebep olabilmektedir.

Alkolün zararlı kullanımı ifadesi ile sadece tüketilen alkolun hacimi, miktarı değil, aynı zamanda alkol tüketim sıklığınıda ifade etmektedir.

Araştırma sonuçlarından birkaç veriyi yazacak olursak;

  • İspanya, Belçika ve İtalya’da günlük alkol kullanan nüfus oranı % 14’ü geçen bir oranda iken, Portekiz’de bu oran % 24’ün üzerindedir.
  • Litvanya, Letonya, Polonya, Estonya, İrlanda, Finlandiya, İsveç,İzlanda ve Türkiye’de günlük olarak tüketilen alkol oranı nüfusun % 3’ünden daha azdır.
  • Danimarka nüfusunun % 40’ı, Lüksemburg nüfusunun % 40,6’ı, İrlanda nüfusunun % 41.4’ü her hafta alkol içmekte olduğu yapılan araştırmanın sonucunda çıkan değerlerdir.

Türkiye Alkol Tüketim İstatistiklerine bakacak olursak; Türkiye avrupa’daki en düşük alkol tüketimine sahip olan ülke konumunda bulunuyor.