Bedelli ve Bedelsiz Sermaye Artırımı Nedir

Bedelli sermaye artırımı, şirketler mevcut öz kaynakları yeterli olmadığında nakit ihtiyacını karşılamak için genel kurul kararı ile sermaye artırımına giderler. Kısacası ortaklardan para istenmektedir 😊

Bedelli sermaye artırımlarında ne olur;

  • Şirketin özsermayesi ve ödenmiş sermayesi artış gösterir.
  • Şirketin mevcut ortaklarına, hisseleri oranında ve nakit para karşılığında yeni hisse alma opsiyonu yani rüçhan hakkı tanınır.
  • Şirket yeni yatırımları veya borçlarını ödemek için sermaye ihtiyacını karşılamış olur
  • Sonuç olarak şirketin hisse fiyatı ve piyasa değeri değişmiş olur.

Bedelsiz sermaye artırımı, “hisse bölünmesi” olarak da bilinmektedir.. Bedelsiz sermaye artırımı, şirketin özsermayesinde bulunan kaynakları ( dönem karı, emisyon primi, duran varlık satış karları) kullanarak ödenmiş sermayesini artırması işlemidir.

Bedelsiz sermaye artırımlarında ne olur;

  • Şirketin özsermayesi değişmezken ödenmiş sermayesi artar.
  • Şirket hissedarlarına, sermaye artırımı oranında yeni hisseyi karşılıksız olarak dağıtır.
  • Bedelsiz sermaye artırımı sonunda şirketin piyasa değeri değişmez.
  • sermaye artırımının yapıldığı gün Hisse değerinin aynı kalması için, hissenin fiyatı düzenlenir.