Avrupa ülkelerinde yapılan araştırmada; evlilik sayısı azalmakta olduğu, yine son yıllarda boşanma sayısının arttığı ve evlilik dışı doğan çocuk sayısında artışlar olduğu dikkat çekiyor. Avrupa Ülkeleri Evlenme ve Boşanma İstatistikleri

Eurostat’ın, Avrupa Birliği Ülkeleri ile bilik üyesi olmayan bazı avrupa ülkelerinin verilerini ele alarak oluşturduğu yayın sonuçlarında, inceleme yapılan ülkelerdeki evlilik ve boşanma oranlarına ilişkin istatistikler de dahil olmak üzere çok farklı konu başlıklarında değerlendirmeler yapılmıştır.

Avrupa ülkelerinde evlilik ve boşanma istatistiklerine değinmeden önce kısa bir aile tanımı yapılması gerekmektedir.

Aile kavramı kısaca, evlilik yoluyla veya evlat edinme gibi hususlar sonucunda birbirine bağlanan “karı-koca, anne–baba”, kız çocuk-erkek çocuk, abla-abi-kardeş gibi sıfatlarla kendi toplumsal pozisyonu kapsamında birbirleri ile karşılıklı etkileşim içerisinde olan, kendilerine özgü ortak bir kültür oluşturan ve sürdüren bireyler topluluğudur.

Eurostat tarafından düzenli olarak yapılmakta olan bu araştırmanın içeriğinde, evlilik ve boşanma verilerinin analizi, aile birlikteliğinin oluşumu ve sonlandırılmasına dair değerlendirmeler yer almaktadır.

Eurostat tarafından yayımlanan bu araştırma sonucunu kısaca özetleyecek olursak; Avrupa Birliği ve birlik üyesi olmayan Avrupa ülkelerinde yapılan evlilik sayılarının azalmakta olduğu ve yine son yıllarda boşanma sayısı arttığı ve evlilik dışı doğan çocukların oranında artışlar olduğu görülmektedir.

Araştırma sonuşlarından, söz konusu 28 Avrupa ülkesinde geçtiğimiz yılda 2 milyondan fazla evlilik ve 1 milyondan fazla boşanma gerçekleştiği anlaşılmaktadır.

Avrupa Birliği üyesi ülkeler arasında evlilik oranının en yüksek olduğu ülkeler Kıbrıs ve Litvanya olduğu yine bu araştırma sonucundan anlaşılmıştır. En düşük evlilik oranlarının olduğu ülkelerin ise Portekiz ve Lüksemburg olduğu görülmektedir.

Birliğe üye olmayan Avrupa ülkeleri arasında ise evlilik oranı Avrupa Birliği Ülkelerinden çoğunlukla daha fazla olduğu, Arnavutluk ve Türkiye’de bu oranın yüksek olduğu görülmektedir.

Boşanma oranlarının az olduğu Avrupa Ülkeleri ile ilgili olarak; Malta, Yunanistan, Slovenya, Romanya, Bulgaristan ve İtalya düşük boşanma oranlarının görüldüğü ülkelerdendir.

Boşanma oranlarının fazla olduğu Avrupa Ülkeleri ile ilgili olarak ise, Letonya Litvanya, Danimarka, Estonya ve Finlandiya yüksek boşanma oranlarının görüldüğü ülkelerdendir.

Ülkemiz boşanma oranlarının artışı ile ilgili yapılan değerlendirmelerde ise; son yıllarda yaşanan hızlı kentleşme, ülke insanın eğitim düzeyinin ciddi oranda artması ve özellikle de kadınların iş hayatında daha aktif ve yoğun olarak katılmasının bu oranları etkilediği yönündedir.

Avrupa Ülkeleri Evlenme ve Boşanma İstatistikleri

Ülke Evlenme oranı Boşanma Oranı
Letonya 6,6 3,1
Litvanya 7,4 3,1
Danimarka 5,4 3,0
Estonya 4,8 2,5
Finlandiya 4,5 2,5
Çek Cumhuriyeti 4,8 2,4
İsveç 5,4 2,4
Kıbrıs 7,5 2,3
Portekiz 3,1 2,2
Belçika 3,9 2,1
ispanya 3,7 2,1
Lüksemburg 3,2 2,1
Almanya 5,0 2,0
Macaristan 5,3 2,0
Hollanda 3,8 2,0
İsviçre 5,0 2,0
Fransa 3,5 1,9
Norveç 4,5 1,9
Arnavutluk 7,8 1,9
Avusturya 5,1 1,8
Birleşik Krallık : 1,8
Hırvatistan 4,9 1,7
Polonya 5,1 1,7
Slovakya 5,5 1,7
İtalya 3,4 1,6
Türkiye 7,5 1,6
Bulgaristan 3,8 1,5
Romanya 6,8 1,5
Sırbistan 5,1 1,3
Slovenya 3,2 1,2
Karadağ 5,1 1,1
Yunanistan 4,6 1,0
Makedonya’nın FYR’si 6,4 1,0
Malta 6,7 0,8